Za wilgotno

W powietrzu gdy dochodzi do kondensacji pary wodnej , wilgotność względna (relatywna) sięga 100%. Ilość wody, jaka znajduje się w metrze sześciennym atmosfery zależy od temperatury - przy 0°C jest to 4g, ale w 25°C już 24g.

WILGOTNOŚĆ jest to więc procentowy stosunek ilości oparów wody aktualnie rozpuszczonych w powietrzu do ilości pary, przy której w tej temperaturze i ciśnieniu doszłoby do kondensacji (czyli osiągnięcia 100% RH). Wiedząc, że przy 25°C powietrze może zawierać 24g wody, można obliczyć, że powietrze o wilgotności 50% RH  powinno jej zawierać 12g.

Wpływ pary wodnej na życie codziennie nie zależy od jej bezwzględnej ilości, lecz od procentowej wartości wilgotności (względnej), zależnej przede wszystkim od temperatury powietrza.
Typowe zjawisko związane z wilgotnością można zaobserwować w lecie e w dobrze izolowanych (np. ceglanych), zacienionych pomieszczeniach. Gdy temperatura na zewnątrz sięga 28-30°C, a wewnątrz ok. 17-23°C, widoczny jest wpływ zmian temperatury powietrza na wilgotność w pomieszczeniu . Letnie powietrze (o wilgotności ok. 50% RH), wpada do pomieszczeń i gwałtownie się ochładza. Wilgotność tym samym rośnie, nawet do 80-90% RH. W pobliżu chłodnych powierzchni może wtedy osiągnąć wartość 100%, powodując skraplanie na nich pary. Zjawisko jest to szczególnie widoczne w pomieszczeniach w rodzaju suszarni, pralni itp. Także organizmy żywe w znaczny sposób podnoszą wilgotność (można to zaobserwować np. w samochodzie na parujących szybach) - człowiek wydala przez skórę nawet do 100g wody na godzinę.
Generalnie zakłada się że wilgotność względna w pomieszczeniach zarówno bytowych jak i w produkcyjnych czy też magazynowych nie powinna przekraczać 60% RH a najlepiej aby oscylowała w okolicach 50% RH. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, nieprzyjemnych zapachów, rdzy, rozwarstwianiu drewna. Wpływa również negatywnie na  ludzkie samopoczucie.

Wilgotność względna na poziomie 70-75% może na dłuższą metę spowodować miedzy innymi następujące problemy:

› Rozmnożenie się mikroorganizmów, takich jak bakterie i pleśnie i inne, które powodują też pojawienie się nieprzyjemnych zapachów;
› Kondensację wilgoci na zimnych powierzchniach, takich jak szklane okna, podłogi i ściany;
› Poczucie fizycznego dyskomfortu, w szczególności w połączeniu z wysokimi temperaturami, które niosą ze sobą takie konsekwencje jak obfite pocenie się, zmiany ciśnienia krwi itp.;
› Wzrost częstotliwości występowania chorób związanych z układem oddechowym, zwyrodnieniami dysku, a także problemów reumatoidalnych i dotyczących chorób zwyrodnieniowych stawów;
› Deformację elementów drewnianych;
› Degradację substancji organicznych, takich jak papier, żywność, owoce, warzywa, itp.;
› Złe funkcjonowanie i uszkodzenia urządzeń elektronicznych i mechanicznych
› Zakłócenia procesów technologicznych
› Trudności w zakresie suszenia tkanin, ścian i podłóg

Jednym ze sposobów na obniżenie relatywnej wilgotności jest podniesienie temperatury wewnątrz pomieszczenia. Wraz z nią wzrośnie maksymalna wartość ilości wody, jaka może znajdować się w powietrzu. Niestety, rozwiązanie to jest czasochłonne i wymaga stałego wietrzenia pomieszczenia. I przede wszystkim jest kosztowne.


problemy spowodowane nadmiarem wilgociKOROZJA


PLEŚŃ I GRZYB


ROZWÓJ BAKTERII


KONDENSACJA


JAK MOŻEMY POMÓC

Najskuteczniejszym środkiem zaradczym jest osuszacz powietrza, obniżający jego wilgotność praktycznie bez zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniu. Tym samym niweluje wszelkie problemy związane ze zbyt wilgotnym powietrze bez konieczności dodatkowego wentylowania pomieszczenia (nieskutecznego w niektórych warunkach pogodowych). Kondensacyjny osuszacz powietrza jest najtańszym w eksploatacji urządzeniem technicznym obniżającym wilgotność (i jednocześnie kontrolującym jego poziom) we wszelkich pomieszczeniach.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Fral Polska