FR 1500

FR 1500
Nowość

Opis produktu: Osuszacz adsorpcyjny do zastosowań cywilnych i przemysłowych. Asortyment produktów FR jest idealny do zapewnienia procesu osuszania nawet w ekstremalnych warunkach (-20°C do +40°C). Idealne rozwiązanie dla małych środowisk przemysłowych, publicznych i komercyjnych.


Ściągnij specyfikację Skontaktuj się z nami
WYMIARY I WAGA URZĄDZENIA
FR 1500
A 1285 mm
B 845 mm
C 1255 mm
Waga 210 kg
Wlot powietrza procesowego 420 x 615 mm
Wylot suchego powietrza 420 x 615 mm
Wlot powietrza regeneracyjnego
220 x 350 mm
Wylot wilgotnego powietrza Ø 250

DANE TECHNICZNE
FR 1500
WYDAJNOŚĆ
Wydajność osuszania przy 20ºC i 60% 12,7 l/godz.
WENTYLATOR
Przepływ powietrza procesowego 1500 m3/godz.
Ciśnienie statyczne powietrza procesowego 200 Pa
Nominalna moc wentylatora 0,49 kW
Przepływ powietrza regeneracyjnego 500 m3/godz.
Ciśnienie statyczne powietrza regeneracyjnego 250 Pa
Nominalna moc wentylatora 0,37 kW
SILNIK NAPĘDOWY
Nominalna moc 11,0 VA
REGENERACJA
Rodzaj regeneracji Elektryczny
Zainstalowana moc 18,0 kW
Rodzaj regeneracji Parowy
Moc procesowego ogrzewania 17,2 kW
Zużycie pary przy ciśnieniu 6bar(a) 30 kg/godz.
Temperatura nagrzewnicy 100 ºC
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie 400/3+N/50 ±5%
Maksymalny pobór mocy 18,9 kW
Maksymalne natężenie prądu 27,5 A
POZIOM GŁOŚNOŚCI
Ciśnienie akustyczne 64 dB(A)
Poziom hałasu 92 dB(A)

KONDENSOWANA WODA PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH I POZIOMACH WILGOTNOŚCI (litry/godz.)


CHARAKTERYSTYKA

ZASADA DZIAŁANIA
Osuszacz działa z dwoma strumieniami powietrza. Główny strumień powietrza, POWIETRZE TECHNOLOGICZNE, jest co jest osuszane, a drugi, mniejszy strumień powietrza wykorzystywany jest do regeneracji rotora. Dwa wysokowydajne wentylatory i silniki elektryczne wytwarzają dwa oddzielne strumienie powietrza płynące w przeciwnych kierunkach przez rotor. POWIETRZE TECHNOLOGICZNE jest pobierane przez rotor osuszający, a wilgoć pochłaniana  przez materiał osuszający rotora. Stosuje się głównie żel krzemionkowy, który jest materiałem higroskopijnym, potrafiącym zaabsorbować wielokrotność swojej wagi w postaci wilgoci, jednak zawsze w postaci pary , nie wody. W trakcie przechodzenia przez wirnik, wilgoć z powietrza pochłaniana jest przez żel krzemionkowy, a powietrze przesyłane jest z urządzenia już jako strumień suchego powietrza do dalszej obróbki, lub bezpośrednio do pomieszczenia, w zależności od potrzeb. Proces osuszania może odbywać się pomiędzy skrajnymi wartościami temperatury, już od -30°C aż do +40°C. W trakcie procesu osuszania rotor poruszany jest bardzo powoli przez mały silnik i przekładnię redukcyjną, napędzającą pas transmisyjny z bezpośrednim stykiem z powierzchnią rotora. Oddzielny strumień POWIETRZA REGENERACYJNEGO pobierany jest przez osuszacz w przeciwnym kierunku, przez nagrzewnicę, gdzie temperatura zwykle podnoszona jest o +100°C powyżej temperatury otoczenia. Ogrzewanie to zwiększa zdolność powietrza do absorbowania wilgoci, a w wyniku różnicy w ciśnieniach pary pomiędzy tym strumieniem powietrza, a powierzchnią rotora, wilgoć z rotora oddawana jest do strumienia powietrza regeneracyjnego i przesyłana na zewnątrz w postaci pary wodnej. Rotor gotowy jest ponownie do wchłonięcia większej ilości wilgoci, ponieważ jest obracany i cały proces może być kontynuowany.

KONSTRUKCJA
Korpus osuszacza wykonany jest w standardzie z malowanych izolowanych płyt warstwowych ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej AISI304, jeżeli wymaga tego proces technologiczny. Górny panel jest zdejmowany na potrzeby konserwacji i w celu umożliwienia dostępu do podzespołów elektrycznych, natomiast dostęp do podzespołów wewnętrznych jest z przodu. Przyłącza do wylotów/wlotów powietrza z i do osuszacza zwykle wykonane są ze standardowych ocynkowanych przewodów spiro.

WENTYLATOR
Wentylatory są bezpośrednio sprzężone z jednofazowymi lub trójfazowymi silnikami o stopniu ochrony IP55, ISO F, klasy B. Dostęp w celach konserwacyjnych jest możliwy po zdjęciu drugiego panelu wewnętrznego, co ogranicza ryzyko zranienia w czasie pracy urządzenia.

ROTOR
Rotor osuszający zainstalowany w osuszaczu jest obecnie najlepszym dostępnym na rynku, oferującym o około 8% lepszą wydajność usuwania wilgoci i o 25% mniejszy spadek ciśnienia powietrza w porównaniu do większości urządzeń oferowanych na rynku. Rotor ma drobno karbowaną budowę wykonaną z pofałdowanego i odpornego na wysoką temperaturę materiału i oferuje ogromną powierzchnię kontaktu dla strumienia powietrza technologicznego przy bardzo małej objętości. Karbowany i warstwowy charakter konstrukcji zapewnia dużą powierzchnię kontaktu z przepływającym strumieniem powietrza, aby zmaksymalizować usuwanie wilgoci. Rotor jest całkowicie odporny na wilgotne i gorące powietrze, więc może być on stosowany w połączeniu z wężownicą do chłodzenia wstępnego. Dodatkowo, rotor nie zostanie uszkodzony, jeżeli jeden ze strumieni powietrza  zatrzyma się z jakiegokolwiek powodu. Rotor nie pyli,  nie wyrzuca cząsteczek i jest całkowicie niepalny.

SYSTEM TRANSMISJI
Do obracania rotorem stosuje się pasowy układ napędowy. Prędkość ruchu zawiera się zwykle jest pomiędzy 6 a 12 obrotami na godzinę . Mocny silnik napędu bezpośredniego i przekładnia redukcyjna, działającą na pasie z ciernym stykiem z zewnętrznym pierścieniem bębna wirnika. Układ napinania pasa służy do utrzymywania prawidłowego naprężenia pasa i zapobiegania ześlizgiwaniu się. Obrót rotora widoczny jest po zdjęciu przedniej płyty j, co pozwala na określenie prawidłowego działania. Rotor zawieszony jest na łożyskach kulowych wokół centralnego wału stalowego.

WĘŻOWNICA DO OGRZEWANIA POWIETRZA REGENERACYJNEGO
Elektryczna.
Elektryczna wężownica regeneracyjna posiada stalowe elementy w połączeniu gwiazdowym, podzielone na 2, 3 lub więcej układów sterowania sekwencyjnego do modulacji mocy. Na życzenie może być zastosowana stała modulacja z proporcjonalną regulacją mocy w celu zwiększenia wydajności osuszacza i oszczędzania energii.

FILTRY
Osuszacz posiada dwa oddzielne filtry G4: jeden na wlocie powietrza technologicznego i jeden na wlocie powietrza regeneracyjnego o wysokiej temperaturze. Na życzenie dostarczone mogą być filtry wyższej klasy.

PANEL ELEKTRYCZNY
Panel elektryczny wykonany jest zgodnie z przepisami europejskimi 73/23 i 89/336. Dostęp do panelu elektrycznego jest od góry, po zdjęciu płyty. Wszystkie jednostki zawierają standardowo następujące elementy: wyłącznik główny, wyłączniki magneto-termiczne (do wentylatora i ochrony przed oporem elektrycznym), przekaźniki wentylatora, przekaźniki motoreduktora i przekaźniki oporu elektrycznego (jeżeli występują). Panel wyposażony jest również w listwę zaciskową z wolnymi stykami do zdalnego sterowania załączaniem-wyłączaniem i wolny styk do alarmu głównego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Fral Polska